• Dame str. 34-64
  • Herre str. S-8XL
  • Fri frakt ved kjøp fra 799,-

Faktura & konto

Faktura & konto

2017-03-01


Betalingsmåte

Du kan velge mellom to betalingsmåter: Cellbes-Konto, Cellbes-Faktura, Vipps, PayPal eller Postoppkrav. Betalingsmåte velges ved bestilling.


Cellbes-Konto

Kontohaveren er ansvarlig for å betale for innkjøp som er gjort på kontoen, samt debiterte renter, avgifter og øvrige kostnader. Ved kredittkjøp forplikter kontohaveren seg til å betale minst det laveste beløpet som faktureres hver måned. Dette beløpet beregnes slik at den til enhver tid benyttede kreditten blir tilbakebetalt i løpet av antall måneder som angis i søknaden. Laveste innbetaling er (per dags dato) 70,-. Kontoutskrift sendes hver måned. Betalingen skal være Cellbes i hende på kontonummer 6021 05 14611 senest forfallsdato hver måned. For å unngå påminnelsesgebyr, forsinkelsesavgift og forsinkelsesrente, bør innbetalingen skje i god tid før forfallsdatoen. Hvis kontohaveren ikke betaler det fakturerte månedsbeløpet, har Cellbes rett til å kreve påminnelsegebyr (per dags dato 35,-) samt forsinkelsesavgift (per dags dato 0,-). Kontohaveren har rett til helt eller delvis å innfri gjelden i forkant uten at det tilkommer ekstra kostnader. Hvis kontohaveren har betalt i riktig tid og ellers har fulgt kontobetingelsene de siste fire månedene, har kontohaveren rett til å få en betalingsfri måned. Ved benyttelse av betalingsfrimåned, tilkommer rente og faktureringsavgift. Tilbakebetalingstiden forlenges hvis man benytter seg av betalingsfri måned. Hvis kreditten benyttes på nytt gjennom ytterligere kjøp eller kontantuttak, blir kredittens løpetid forlenget.


Betalingsfri måned

Hvis innbetalingene er gjort til riktig tid og kontohaveren ellers har fulgt kontobetingelsene de siste fire månedene, kan kontohaver benytte seg av tilbudet om en betalingsfri måned. Rente og faktureringsavgift blir belastet hvis man benytter seg av betalingsfri måned, og tilbakebetalingstiden vil bli forlenget. Hvis kreditten benyttes på nytt ved ytterligere kjøp, blir kredittens løpetid forlenget.


Rente og avgifter

Hvis ikke annet er angitt, beregnes renten på denne kontoen ut i fra en månedlig rentesats på per dags dato 1,833%. Renten beregnes på det til enhver tid utestående kredittbeløpet. Hvis det er utestående beløp på kontoen ved tidspunktet for betaling, påregnes et gebyr på 45 kr/måned. Den nominelle årsrenten er per dags dato 22,95%. Renten legges til saldoen hver måned. Effektiv rente ved 10 000 kr er per dags dato 36,11% . Rentesatser og avgifter kan endres hvis dette skyldes politiske kredittbeslutninger, økte utlånskostnader for Cellbes eller andre kostnadsøkninger som Cellbes ikke kunne forutse da avtalen ble inngått. Ved innvilget kreditt, fastsetter Cellbes en øvre kredittgrense for kredittkjøp. Cellbes forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger samt muligheten til å begrense kredittbeløpet. Hvis forutsetningene for kreditten endres mens kreditten løper, har Cellbes rett til å redusere den tidligere innvilgede kredittgrensen til en kredittgrense som Cellbes mener er egnet. Under forutsetning av at kontobetingelsene overholdes, kan Cellbes, hvis ikke annet er avtalt, trinnvis øke kreditten opp til 15 000 kr uten ny søknad.


Oppsigelse

Oppsigelse av konto gjøres ved å kontakte Cellbes. Etter en oppsigelse gjelder de aktuelle delene av vilkårene for Cellbes-Konto så lenge det gjenstår gjeld på kontoen. Hvis kontohaveren i mer enn en måned har vært forsinket med betaling av et beløp som overstiger ti prosent av kredittfordringen, eller på annen måte er vesentlig forsinket med betalingen, forbeholder Cellbes seg retten til å si opp kreditten. Kostnader for eventuelle inkassotiltak debiteres i henhold til gjeldende lover, og påløpte renter/avgifter kapitaliseres.


Kredittgiver

Kredittgiver er CELLBES, Postboks 144, 1752 Halden. Organisasjonsnr. 97 44 11 768. Cellbes innvilger kreditt etter kredittsjekk. Kontohaver er den som har søkt om og er innvilget konto. Kontohaver er en fysisk person. Cellbes har rett til å overdra eller pantsette krav til annen kredittgiver. Cellbes må gi skriftlig samtykke for at kreditten skal kunne overføres til en annen fysisk person.


Cellbes-Faktura

Du betaler hele kjøpet inkludert fraktavgift. Søknaden gjennomgår sedvanlig kredittvurdering, og kredittopplysning vil kunne innhentes. Det påløper ingen rentekostnader, kun faktureringsgebyr på (per dags dato) 19,- tilkommer. Dersom du ikke ønsker å betale hele beløpet på én gang, kan du dele opp innbetalingene ved å bytte til Cellbes-Konto. Vi runder av til nærmeste hele krone ved innbetaling. Dersom betalingen ikke er kommet til rett tid, legger vi til et påminnelsesgebyr (per dags dato) 35,-. Cellbes forbeholder seg retten til å endre påminnelsesgebyret i løpet av avtaletiden. Ved delbetaling, eller dersom innbetalingen uteblir, overføres det resterende beløpet fra din Cellbes-Faktura til en 24-måneders rentebærende Cellbes-Konto. Denne følger de til enhver tid gjeldende betingelsene for en Cellbes-Konto. Postoppkrav: Betal når du henter pakken. Frakt/ekspedisjonsavg. 65,-. Postoppkravsgebyr kommer i tillegg, 60,-. 


Standardisert europeisk forbrukerkredittinformasjon

For å gjøre det lettere å foreta sammenlikninger, har kontohaveren rett til å få sentrale opplysninger om kreditten på skjemaet «Standardisert europeisk forbrukerkredittinformasjon» før en kredittavtale blir inngått.


Endring av navn og adresse skal umiddelbart meldes til Cellbes, Postboks 144, 1751 Halden. Personopplysninger, se ovenfor.

SEKI (PDF)


Annet

Endring av navn og adresse skal umiddelbart meldes til Cellbes, Postboks 144, 1751 Halden. Personopplysninger, se ovenfor.


Trygg levering
Sikker betaling
30 dager returrett

Kjøp mote og klær fra små til store størrelser online på Cellbes.

Sikker shopping

Internet worldSwedish Fasion

Om Cellbes

Personlig service

Hold deg oppdatert

Abonner på vårt nyhetsbrev for siste produktslipp, tilbud og nyheter fra oss.

Følg oss

  • Vi leverer kun til norsk adresse, vi kan dessverre ikke levere til Svalbard
  • Fraktgebyr kr 59,-. Fri frakt ved kjøp fra 799,-
  • 30 dagers angrerett.