Filter

0

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Å beskytte våre kunders personlige integritet, er noe vi verner her hos Cellbes. I vår integritetspolicy beskriver vi hvordan vi bruker og lagrer din personlige informasjon - og hvorfor vi gjør det.


Vi behandler dine personopplysninger fordi:

Vi skal kunne administrere ditt kjøp når du handler hos oss, og også kontoen din dersom du har valgt å ha en slik. For eksempel skal du ha mulighet til å utnytte de funksjonene som du gis tilgang til når du lager en konto. Vi gjør det også for at kommunikasjon og tilbud fra oss skal bli så relevante og interessante som mulig. Det vil si at det vi sender i form av e-post, sms og brev skal være basert på din kjøpshistorikk og varer du faktisk har vist interesse for.


Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Ifølge de nye GDPR-retningslinjene har du flere rettigheter, blant annet kan du alltid reservere deg mot markedsføring.


Hvem er ansvarlig for hvordan dine personopplysninger blir behandlet?

Cellbes AS, med organisasjonsnummer 97 44 11 768 (”Cellbes”) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Din integritet er viktig for oss. I disse retningslinjene vil vi informere deg om hvordan personopplysningene dine blir behandlet av oss når du handler hos oss, når du besøker oss på nettet og identifiserer deg, oppretter og bruker en konto, samt når du får nyhetsbrev, SMS-utsendelser, postutsendelser, informasjon eller annen markedsføring fra oss.


Dersom du har noen spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine eller hvis du vil henvende deg til oss for å bruke dine rettigheter er du velkommen til å kontakte oss på  Cellbes – du når oss lettest på kundeservice@cellbes.no. Postadressen vår er Cellbes Postboks 144, 1751 Halden og hvis du vil ringe oss gjør du det på telefonnummer 22 33 05 10.


Hvordan behandler vi opplysningene dine?

Oppsummeringsvis behandler vi personopplysningene dine for å:

 • administrere ditt kjøp når du handler hos oss;


 • administrere kontoen din, dersom du har valgt å opprette en, f.eks. for at du skal kunne utnytte de funksjonene som du får tilgang til gjennom å opprette en konto;


 • sende markedsføring til deg via e-post, SMS og post;


 • hente fram passende og for deg relevante tilbud basert på din kjøpshistorikk og de varene som du har vist interesse for, f.eks. ved å klikke på dem i nyhetsbrevet vårt eller SMS-utsendelser, eller ved å legge varene i handlekurven din.


 • følge gjeldende lover og regler; og


 • tilby funksjonalitet på hjemmesiden så den er så brukervennlig som mulig.


Cellbes legger stor vekt på å være så tydelige som mulig omkring hvordan vi behandler personopplysningene dine. Ønsker du å vite mer i detalj om hvorfor vi behandler personopplysningene dine? Da kan du lese om det på slutten av denne policyen.  Der beskriver vi nærmere detaljert om hvorfor vi behandler personopplysningene dine, hvilke opplysninger vi behandler samt i hvor lang tid vi behandler dine personopplysninger. Du kan også lese om hvilket lovgrunnlag vi har for å få behandle opplysningene dine lovlig i henhold til EUs personvernforordning (GDPR).


Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi og våre samarbeidspartnere har tatt i bruk de fleste organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data. Vi arbeider aktivt med å følge EUs personvernforordning (GDPR). Vi har de fleste IT-systemene og funksjonene som hjelper oss med å beskytte din personlige opplysninger fra ulovlig eller uautorisert behandling. Vi har også interne rutiner som sikrer at ikke flere personer enn nødvendig har tilgang til opplysningene dine.

 


Må du gi oss dine personopplysninger og hva skjer hvis du ikke gjør det?

For at vi skal kunne tilby deg visse av våre tjenester og for å kunne inngå en avtale med  Cellbes må du gi oss noen personopplysninger. Hvis du ikke oppgir de personopplysningene som er nødvendige for at vi kan oppfylle avtalen med deg, kan vi for eksempel ikke levere varene dine.

Dersom du ikke oppgir den informasjonen som kreves for en behandling som vi foretar basert på ditt samtykke, kan vi ikke bruke dine personopplysninger til dette formålet. Vi krever f.eks. ditt samtykke hvis du ønsker å fortsette å motta nyhetsbrev, SMSer og postforsendelser som inneholder informasjon og tilbud til deg i lengre tid enn i den perioden vi ellers sender deg informasjon (se nedenfor).


Hvem kan få tilgang til mine personopplysninger?

Dine personopplysninger behandles i utgangspunktet kun av Cellbes. Men din personopplysninger kan bli delt utenfor Cellbes dersom det f.eks. er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg, så vel som for å få hjelp med ting som ikke er vår kjernevirksomhet og dermed tilby deg gode priser på varene våre.

 

Her er en mer detaljert liste over hvordan vi kan dele dine personopplysninger:

 • Vi deler dine personopplysninger med vår eksterne kundestøtte for å kunne opprettholde en god kundeservice overfor deg;


 • For å kunne selge de varene du ønsker å kjøpe deler vi dine personopplysninger med den leverandøren som tilbyr betalingsformen du har valgt. Avhengig av hvilket betalingsalternativ du har valgt kan det variere hvilke opplysninger som behandles av leverandøren og hvordan de behandles.


 • Vi deler dine personopplysninger med fraktleverandøren så de kan levere varene du har kjøpt eller returnere dem til oss hvis du angrer eller reklamerer kjøpet eller ønsker å bytte produktet. Vi gjør dette for å sikre at transportøren kan gjennomføre leveransen og sende deg informasjon om at produktet ditt er klart for henting;


 • Vi deler personnummeret ditt for å kunne innhente og fylle inn opplysninger som du ikke oppgav til oss, men som er nødvendige for å fullføre kjøpet eller opprette kontoen din hos leverandøren av denne tjenesten.


 • Vi deler personnummeret ditt med en leverandør som hjelper oss med å sikre at kontaktinformasjonen vi har på deg er riktig;


 • Vi deler kjøpsloggen med den leverandøren vi bruker for å analysere hvordan vi kan forbedre tjenestene og tilbudene til våre kunder;


 • Hvis du ikke betaler i tide, deler vi personopplysningene dine med noen av leverandørene vi bruker til å behandle betalingen;


 • Vi deler dine personopplysninger for å kunne sende markedsføring med de trykkeriene og transportbyråene vi benytter oss av.


Cellbes deler også dine personopplysninger med utvalgte eksterne IT-leverandører som vi benytter oss av, men kun i den utstrekning det er nødvendig for at leverandørene skal kunne gjennomføre arbeidet de gjør for oss.

 

For mer informasjon om nøyaktig hvilke selskaper eller byråer vi deler dine personopplysninger med, kan du alltids kontakte oss.

 

Overfører vi dine personopplysninger utenfor EU/EØS?

Cellbes behandler som hovedregel personopplysningene dine innenfor EU/EØS, men vi kan i visse tilfeller bruke leverandører utenfor EU/EØS. Når vi overfører personopplysningene utenfor EU / EØS, gjøres dette kun hvis vi har støtte for overføringen i samsvar med kravene i EUs personvernforordning (GDPR).Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Ifølge EUs personvernforordning (GDPR) har du visse rettigheter når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. Vi har beskrevet hvilke rettigheter du har og hva de innebærer nedenfor. For å ivareta dine rettigheter er du velkommen til å kontakte oss, se kontaktinformasjon ovenfor.


Tilbakekalle ditt samtykke

Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å når som helst tilbakekalle hele eller deler av dette samtykket i å behandle dine personopplysninger. Tilbakekallelsen av samtykket gjelder fra og med dagen for tilbakekallelsen.


Rett til tilgang

Du har rett til å få en bekreftelse på om personopplysningene dine behandles og tilgang til informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, f.eks. formålet med behandlingen og hvilke kategorier personopplysninger som behandlingen gjelder for. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som er under behandling.


Rett til endring

Du har også rett til uten unødvendig forsinkelse få uriktige personopplysninger rettet, samt å oppgi opplysninger som supplerer ufullstendige personopplysninger.


Rett til å slette (retten til å bli glemt)

Du har rett til å be om at personopplysningene dine blir slettet dersom:

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble innsamlet for eller behandlet for;


 • hvis du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen bygger på og det ikke lenger finnes noen lovmessig grunn til behandlingen.


 • hvis du har innvendinger mot behandlingen forutsatt at vi ikke har berettiget grunn til å fortsette med behandlingen som veier tyngre enn dine berettigede grunner til ikke å fortsette;


 • når personopplysningene har blitt behandlet på ulovlig måte; eller


 • hvis personopplysningene må slettes for å oppfylle en lovmessig forpliktelse som vi er omfattet av.

Cellbes sletter dine personopplysninger etter forespørsel, forutsatt at vi ikke har plikt til å lagre personopplysningene i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) eller annen lovgivning.


Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å begjære at behandlingen av personopplysningene dine begrenses dersom:

 • du benekter riktigheten til opplysningene (men bare for en tid som gir oss muligheten til å sjekke dette);


 • behandlingen er ulovlig og du vil at vi begrenser opplysningene istedet for å slette dem;


 • du trenger personopplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, men vi ikke lenger trenger personopplysningene; eller


 • du har innvendinger mot behandlingen om vi ikke har foretatt en interesseavveining.


Rett til å innvende mot behandling

Du har rett til når som helst å motsette seg behandling av dine personopplysninger basert på en interesseavveining - inkludert profilering (les mer når dette skjer i tabellene nedenfor). Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi kan vise overbevisende berettigede grunner til behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det er med det formål å bestemme, praktisere eller forsvare juridiske krav.


Du har også rett til å motsette seg behandling av dine personlige data til markedsføringsformål, inkludert profilering i den utstrekning denne er relatert til slik direkte markedsføring. Hvis du motsetter deg markedsføring og / eller profilering, blir dine personlige data ikke lenger behandlet for slike formål.


Rett til å klage

Du har rett til å sende inn en klage til gjeldende regulerende myndighet (uten at det berører andre administrative prosedyrer eller rettslige tiltak). En slik klage gis til myndigheten i EU / EØS-medlemsstaten hvor oppholder deg til vanlig, hvor du jobber eller hvor det påstås at det har skjedd en overtredelse av gjeldende lover og personvernregler. Gjeldende myndighet i Norge er Datatilsynet som du når via www.datatilsynet.no.


Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få ut de oppgitte personopplysningene knyttet til deg i et strukturert, normalt brukt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet) når:


 • behandlingen er basert på ditt samtykke eller på en avtale; og


 • behandlingen skjer automatisert.


Du har rett til å overføre personopplysninger direkte fra oss til en annen personopplysningsansvarlig når dette er teknisk mulig.


Her kan du i detalj lese hvordan vi behandler dine personopplysninger:

Integritetspolicy - PDF

Trygg levering
Sikker betaling
30 dager returrett

Kjøp mote og klær fra små til store størrelser online på Cellbes.

Sikker shopping

Om Cellbes

Personlig service

Hold deg oppdatert

Abonner på vårt nyhetsbrev for siste produktslipp, tilbud og nyheter fra oss.

Følg oss

 • Vi leverer kun til norsk adresse, vi kan ikke levere til Svalbard.
 • Fraktgebyr fra 60 kr. Fri frakt ved kjøp fra 800 kr.
 • 30 dagers angrerett.